อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น

อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น

การจัดฟันแฟชั่น เป็นการนำเครื่องมือที่เลียนแบบการจัดฟันแบบติดแน่น ไปติดในช่องปาก เพื่อเลียนแบบการจัดฟัน แต่ไม่ได้ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ได้ผ่านขั้นตอนการจัดฟันที่ถูกต้องจากทันตแพทย์ เมื่อติดเครื่องมือไปก็จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพช่องปากและร่างกายของเรา ดังเช่น

1
1.อาจเกิดการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ อาจจะไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี
2.ถ้าเกิดมีการติดเชื้อเรื่อรังเป็นเวลานานแล้ว อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้
3.มีสารพิษเจือปนอยู่ในอุปกรณ์ดัดฟันที่ไม่มีคุณภาพ
4.เกิดผลเสียโดยตรงกับฟันและเนื้อเยื่อในช่องปาก เช่น ทำให้ฟันมีการเรียงตัวที่ผิดปกติ เกิดฟันตาย เหงือกร่นหรือเหงือกอักเสบได้
5.เกิดฟันผุหรือเหงือกอักเสบ เนื่องจากไม่ได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง
6.อุปกรณ์จัดฟันรวมถึงขั้นตอนการติดไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เครื่องมือหลุดแล้วกลืนลงคอได้
สรุปแล้ว การจัดฟันแฟชั่น ไม่ได้ทำให้เท่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอันตรายต่อฟันและอวัยวะอื่นๆที่คาดไม่ถึงติดตามมาอีกมาก จึงไม่ควรตัดสินใจที่จะจัดฟันแฟชั่นเพราะคิดเพียงแต่ต้องการความเท่ ทันสมัย เหมือนเพื่อนๆ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงสังคมไทยที่ไม่ได้พัฒนาเป็นสังคมแห่งปัญญา แต่เป็นสังคมที่มีกลุ่มบุคคลหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ของเรา

ย้อนกลับด้านบน