การเคลือบฟันเทียม (Dental veneers)

การเคลือบฟันเทียม (Dental veneers)

การเคลือบฟันเทียม (Dental veneers) การเคลือบฟันเทียม หรือ Dental veneers บางครั้งก็เรียกว่า Porcelain veneers หรือ Dental porcelain laminates นั้น คือการนำวัสดุบาง ๆ มาเคลือบที่ด้านหน้าของฟัน เพื่อทำให้ฟันมีสีขาวสวย ส่องประกายเงางาม...