Category Archives: Uncategorized

อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น

อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น การจัดฟันแฟชั่น เป็นการนำเครื่องมือที่เลียนแบบการจัดฟันแบบติดแน่น ไปติดในช่องปาก เพื่อเลียนแบบการจัดฟัน แต่ไม่ได้ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ได้ผ่านขั้นตอนการจัดฟันที่ถูกต้องจากทันตแพทย์ เมื่อติดเครื่องมือไปก็จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพช่องปากและร่างกายของเรา ดังเช่น 1.อาจเกิดการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ อาจจะไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี 2.ถ้าเกิดมีการติดเชื้อเรื่อรังเป็นเวลานานแล้ว อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ 3.มีสารพิษเจือปนอยู่ในอุปกรณ์ดัดฟันที่ไม่มีคุณภาพ 4.เกิดผลเสียโดยตรงกับฟันและเนื้อเยื่อในช่องปาก เช่น ทำให้ฟันมีการเรียงตัวที่ผิดปกติ เกิดฟันตาย เหงือกร่นหรือเหงือกอักเสบได้ 5.เกิดฟันผุหรือเหงือกอักเสบ เนื่องจากไม่ได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง 6.อุปกรณ์จัดฟันรวมถึงขั้นตอนการติดไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เครื่องมือหลุดแล้วกลืนลงคอได้ สรุปแล้ว การจัดฟันแฟชั่น ไม่ได้ทำให้เท่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอันตรายต่อฟันและอวัยวะอื่นๆที่คาดไม่ถึงติดตามมาอีกมาก จึงไม่ควรตัดสินใจที่จะจัดฟันแฟชั่นเพราะคิดเพียงแต่ต้องการความเท่ ทันสมัย เหมือนเพื่อนๆ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงสังคมไทยที่ไม่ได้พัฒนาเป็นสังคมแห่งปัญญา แต่เป็นสังคมที่มีกลุ่มบุคคลหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ของเรา

กลิ่นปาก….สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

กลิ่นปาก….สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม สาเหตุของกลิ่นปาก ส่วนใหญ่เกิดจากแบคทีเรียบางชนิดที่ทำให้เกิดกลิ่นในปากเราแปรสภาพเศษอาหารตกค้างที่อยู่ตามซอกฟันเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ตามซอกฟัน ที่ทำความสะอาดได้ยาก หรือในรูฟันผุ รวมทั้งแผ่นคราบฟันและหินปูนที่อยู่รอบๆ ฟัน ในกระบวนการย่อยสลายนี้เองที่ volatile sulphur compounds ถูกสร้างขึ้น ซึ่งเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในช่องปากของเรานั่นเอง หรือเกิดการติดเชื้อในช่องปาก แต่จริงๆแล้วก็เกิดได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกช่องปาก 1.ปัจจัยภายนอกช่องปาก – การทานอาหารที่มีกลิ่นแรง เช่น กระเทียม หัวหอม ฯลฯ – การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 2.ปัจจัยภายในช่องปาก – ปัญหาจากภายในช่องปากเอง เช่น มีรูผุ มีคราบหินปูนสะสมภายในช่องปาก หรือเหงือกเป็นหนองจากโรคปริทันต์ – ปัญหาจากรอบๆบริเวณลำคอ เช่น ไซนัสอักเสบ หรือต่อมทอนซิลอักเสบ – โรคทางระบบต่างๆ เช่น เบาหวาน ไตวาย วัณโรค โรคปอด และโรคระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ

ทันตกรรมทั่วไป

[cmsms_row data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_blog orderby=”date” order=”DESC” count=”12″ categories=”%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b” layout=”columns” layout_mode=”grid” columns=”4″ metadata=”date,categories,author,comments,likes,more” pagination=”pagination”][/cmsms_column][/cmsms_row]

ทันตกรรมเฉพาะทาง

[cmsms_row data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_portfolio orderby=”name” order=”DESC” count=”10″ categories=”%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87″ layout=”grid” layout_mode=”perfect” columns=”4″ metadata=”title,categories,rollover” gap=”large” filter=”true” sorting=”true” pagination=”pagination”][/cmsms_column][/cmsms_row]
ย้อนกลับด้านบน