สะพานฟัน (Dental Bridge)

สะพานฟัน (Dental Bridge)

สะพานฟัน (Dental Bridge) สะพานฟัน คือ ฟันปลอมชนิดติดแน่น ไม่สามารถถอดเข้าถอดออกได้ และประกอบไปด้วยครอบฟันมากกว่า 1 ซี่ ที่เชื่อมติดกันเหมือนสะพาน และครอบลงไปบนฟันธรรมชาติ แทนฟันที่สูญเสียไป สะพานฟันนี้ จะมีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติ ไม่ต้องมีตะขอเกี่ยว หรือแผ่นเหงือกเทียมรองรับ แต่จะต้องกรอฟันซี่ที่อยู่ด้านข้างของฟันที่สูญเสีย เพื่อใช้เป็นตัวยึดเกาะสำหรับฟันปลอมที่จะใส่เข้ามาแทนที่ สะพานฟันนั้น...