Monthly Archives: July 2019

การจัดฟันเป็นกระบวนการรักษาทางทันตกรรม

การจัดฟันเป็นกระบวนการรักษาทางทันตกรรม ในการจัดเรียง ตำแหน่งของฟันที่อยู่เรียงตัวผิดปกติ การจัดฟันทำให้ฟันเรียงตัวอยู่ในตำแหน่งที่สวยงาม และยังช่วยในเรื่องการสบกันของฟันบนกับฟันล่าง นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและสุขภาพของช่องปากและฟันแล้ว การจัดฟันยังช่วยเพิ่มความสวยงามของฟัน ทำให้พูดหรือยิ้มได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น เมื่อมีปัญหาเรื่องการจัดเรียงตัวของฟันในช่องปาก เรามาดูเหตุผลที่เราควรจัดฟัน ดังนี้ 1.ทำให้มีการสบฟันที่ถูกต้อง ส่งผลให้เคี้ยวอาหารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.เมื่อเรามีฟันที่เรียงตัวสวยงามแล้ว เราก็จะสามารถทำความสะอาดฟันได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.ฟันเรียงตัวเป็นระเบียบสวยงาม เสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น ยิ้มได้อย่างมั่นใจ 4.การสบฟันที่ดี สามารถช่วยในการออกเสียงได้ชัดเจน 5.เมื่อฟันเราเรียงตัวเป็นระเบียบ ทำความสะอาดง่าย ก็จะสามารถลดโอกาสในการเกิดโรคฟันผุหรือโรคเหงือกอักเสบ 6.ใบหน้าได้รูปและสัดส่วนที่สวยงาม อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่อยู่ในระหว่างการจัดฟันอยู่ การทำความสะอาดฟันจะยุ่งยากขึ้น ดังนั้น ควรทำความสะอาดฟันตามที่ทันตแพทย์แนะนำและควรตรวจฟันทุก 3-6 เดือน

ย้อนกลับด้านบน