Tag Archives: โรคเหงือก

โรคเหงือก (Gum disease)

โรคเหงือก (Gum disease เรียกอีกอย่างว่า Periodontitis หรือ Periodontal disease) เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรียในปาก ซึ่งหากปล่อยไว้ หรือรักษาไม่ถูกวิธี จะนำไปสู่การสูญเสียฟัน เพราะเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มฟันถูกทำลายไป เมื่อพูดถึงโรคเหงือก หลาย ๆ คนยังสับสน ระหว่าง โรคเหงือกอักเสบ (Gingivitis) และปริทันต์ หรือเหงือกอักเสบเรื้อรัง (Periodontitis หรือ Gum disease) ซึ่งโรคทั้งสอง มีความรุนแรงต่างกัน แต่เกี่ยวข้องกันคือ เหงือกอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อ และทำให้เกิดการอักเสบขึ้น แต่การอักเสบนั้น ก็สามารถพัฒนาไปจนกลายเป็นการอักเสบเรือรัง หรือปริทันต์ได้ เรียกได้ว่า เหงือกอักเสบ เป็นอาการขั้นแรก ของโรคเหงือก หรือปริทันต์นั้นเอง อาการในขั้นแรก หรือเหงือกอักเสบนั้น เกิดจากการก่อตัวของแบคทีเรีย จนกลายเป็นคราบพลัก และทำให้เหงือกเกิดการติดเชื้อ มีเลือดออกระหว่างการแปรงฟัน และเกิดความระคายเคือง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบให้ฟันมีการโยกคลอน กระดูกและเนื้อเยื่อที่ยึดติดกับฟันจะยังไม่ได้รับความเสียหายในขั้นแรกนี้ แต่หากปล่อยไว้ ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี โรคเหงือกอักเสบ ก็จะพัฒนาไปเป็นการอักเสบเรื้อรัง หรือปริทันต์ ซึ่งในขั้นนี้ […]

ย้อนกลับด้านบน