Tag Archives: สะพานฟัน

สะพานฟัน (Dental Bridge)

สะพานฟัน (Dental Bridge) สะพานฟัน คือ ฟันปลอมชนิดติดแน่น ไม่สามารถถอดเข้าถอดออกได้ และประกอบไปด้วยครอบฟันมากกว่า 1 ซี่ ที่เชื่อมติดกันเหมือนสะพาน และครอบลงไปบนฟันธรรมชาติ แทนฟันที่สูญเสียไป สะพานฟันนี้ จะมีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติ ไม่ต้องมีตะขอเกี่ยว หรือแผ่นเหงือกเทียมรองรับ แต่จะต้องกรอฟันซี่ที่อยู่ด้านข้างของฟันที่สูญเสีย เพื่อใช้เป็นตัวยึดเกาะสำหรับฟันปลอมที่จะใส่เข้ามาแทนที่ สะพานฟันนั้น เป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้ที่ต้องสูญเสียฟัน ซึ่งจะทำให้คนไข้ กลับมายิ้มอย่างมั่นใจได้เหมือนเดิม เมื่อใส่สะพานฟันเข้าไปแล้วจะสามารถใช้งานฟันได้เป็นปกติ ทั้งการเคี้ยวอาหาร และการพูด นอกจากนั้น ช่วยให้รูปทรงของใบหน้า กลับมาเหมือนเดิมก่อนที่จะมีการสูญเสียฟันไป และยังช่วยป้องกันฟันซี่อื่น ๆ ไม่ให้ล้ม เพราะการมีพื้นที่ว่างบนเหงือกอีกด้วย สะพานฟันที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ มี 3 ประเภท คือ สะพานฟันแบบธรรมดา ( Traditional bridge) เป็นการครอบฟัน ซี่ที่อยู่ด้านข้างของฟันที่สูญเสียไป เพื่อเป็นที่ยึดเกาะฟันปลอมที่จะเข้ามาแทนที่ฟันที่สูญเสีย วิธีการนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด วัสดุที่นำมาครอบจะเป็นฟอร์เซเลนหลอมเข้ากับโลหะ หรือเซรามิค สะพานฟันแบบยึดด้านเดียว ( Cantilever bridge) เป็นการทำที่ยึดเกาะเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ของฟันซี่ที่สูญเสียไป แต่วิธีการนี้ […]

ย้อนกลับด้านบน