รากฟันเทียม (Dental Implant)

รากฟันเทียม (Dental Implant)

รากฟันเทียม (Dental Implant)   รากฟันเทียม คือการผ่าตัดฝังวัสดุ ที่มีรูปร่างคล้ายกับรากฟัน ลงไปบนกระดูกขากรรไกรใต้เหงือก เพื่อให้เป็นที่ยึดเกาะของฟันปลอมที่ทันตแพทย์ทำขึ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป รากเทียมนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกขากรรไกร มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับฟันซี่ปลอมซี่ใหม่ที่จะใส่เข้าไปในช่องปาก วิธีการฝังรากเทียมนี้ จะดีกว่าการใส่ฟันปลอม หรือทำสะพานฟัน เพราะจะไม่มีการเลื่อนหลุดออกจากที่ และยังให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญในการใช้งาน และไม่มีผลกระทบกับการพูด...