Tag Archives: ฟอกฟันขาว

การฟอกฟันขาว (Tooth whitening)

การฟอกฟันขาว (Tooth whitening) การฟอกฟันขาว คือวิธีการทำให้ฟันมีสีขาวขึ้น พร้อมขจัดคราบต่าง ๆ ที่อยู่บนผิวฟันออกไป ซึ่งการฟอกฟันขาวนี้ นับว่าเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากในด้านทันตกรรมเพื่อเสริมความงาม เพราะเป็นวิธีที่สำมารถทำให้ฟันดูขาวสะอาด สวยงามขึ้นได้จริง การฟอกฟันขาวนั้น ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะสำเร็จได้ผลตามที่ต้องการในครั้งเดียว แต่ต้องใช้เวลา และต้องทำหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ รวมทั้งต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การมีสีตามธรรมชาติของฟันเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับผิวฟัน ยีนที่ส่งผลต่อความหนา ความเรียบรื่นของผิวฟัน และเนื้อฟันภายใต้ผิวฟัน หากผิวฟันบางก็จะทำให้สีของเนื้อฟันปรากฏออกมากมากขึ้น ส่วนความเรียบหรือความหยาบของผิวฟัน จะมีผลต่อแสงที่สะท้อนจากผิวฟัน ทำให้เห็นเป็นความมันวาวออกมา นอกจากนี้ การชีวิตประจำวันของเรา ก็มีผลต่อสีของฟันเช่นกัน เพราะเคลือบฟันนั้น มีคราบเกาะติดได้ง่าย และสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้ฟันเป็นสีเหลือง หรือมีคราบติด ก็คือ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีสีเช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และไวน์แดง ไม่ดูแลรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟัน อายุที่เพิ่มมากขึ้น เมื่ออายุมาก ฟันจะมีความเป็นประกายเงางามน้อยลง เพราะผิวฟันบางลง และเนื้อฟันด้านใน ก็มีสีเข้มขึ้น และในบางกรณี ฟันอาจมีสีเข้ม เนื่องตากมีคราบอยู่ด้านใน เรียกว่า Intrinsic […]

ย้อนกลับด้านบน