การถอนฟัน (Tooth Extraction)

การถอนฟัน (Tooth Extraction)

การถอนฟัน (Tooth Extraction) การถอนฟัน เป็นการนำเอาฟันออกมาจากเบ้ากระดูกขากรรไกร ซึ่งสาเหตุที่จะต้องถอนนั้น มีหลายสาเหตุ คือ เกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดความเสียหายขึ้นกับฟันมากเกินกว่าที่ทันตแพทย์จะซ่อมแซมแก้ไขได้ ฟันผุรุนแรง จนเกิดความเสียหายขึ้นกับโพรงประสาทฟัน เป็นโรคเหงือกอย่างรุนแรง มีปัญหาฟันคุด และเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดฟัน นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลอื่น ๆ อีก เช่น...