Tag Archives: การครอบฟัน

การครอบฟัน (Dental crown)

การครอบฟัน (Dental crown) การครอบฟัน คือการครอบวัสดุทางทันตกรรมลงไปบนฟัน เพื่อที่จะปกปิด และรักษาฟันซี่นั้น ให้มีรูปร่าง ขนาด และความแข็งแรง ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน และมีความสวยงามด้วย สาเหตุที่ทำให้ต้องครอบฟันมีหลายสาเหตุ ดังนี้ เพื่อปกป้องซี่ฟันที่ไม่แข็งแรง จากการที่ฟันผุมาก ฟันแตกหัก หรือเพื่อยึดฟันที่แตกออกเป็นส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อรักษา หรือซ่อมแซม ฟันที่หักไปแล้ว รวมทั้งฟันที่เคยผ่านการซ่อมมาแล้ว และเกิดความเสียหายขึ้นอีก เพื่อปกปิดและรองรับการใช้งานของฟันที่ผ่านการอุด ในบริเวณกว้าง ซึ่งการที่ฟันผุกินบริเวณกว้างนั้น ต้องกรอฟันออก ทำให้สูญเสียเนื้อฟันไปมากและอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิม เพื่อเป็นที่ยึดเกาะสำหรับการทำสะพานฟัน เพื่อปกปิดฟันที่มีลักษณะผิดรูปผิดร่าง หรือฟันที่มีสีไม่ปกติ เพื่อคลอบลงไปบนรากเทียม เพื่อความสวยงาม ไม่เพียงแค่ผู้ใหญ่เท่านั้น ที่อาจจะต้องพบกับสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องครอบฟัน แต่เด็ก ๆ ก็อาจมีเหตุที่ทำให้ต้องครอบฟันน้ำนมเช่นกัน คือ เพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากฟันผุ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยการอุดฟัน เพื่อปกป้องฟันให้กับเด็กบางกลุ่ม ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะฟันผุ โดยเฉพาะเด็ก ที่ไม่สามารถดูแลความสะอาดประจำวันได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดหรือระงับความรู้สึก ให้กับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ เด็กที่ต้องรับประทานยา หรือรับการบำบัดรักษาโรคบางอย่าง ที่มีผลกระทบในเรื่องของฟัน รวมไปถึง เรื่องของอายุ และพฤติกรรมบางอย่าง […]

ย้อนกลับด้านบน