Category Archives: ทันตกรรมสาขาต่างๆ

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) ทันตกรรมจัดฟัน คือสาขาหนึ่งของทันตกรรม ที่ช่วยแก้ไขฟันและกระดูกขากรรไกร ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม แก้ไขปัญหาฟันยื่น ฟันจัดเรียงตัวไม่สวยงาม ส่งผลให้ยากต่อการทำความสะอาด อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาฟันผุ และโรคเหงือก ปัญหาความตึงเครียดของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการเคี้ยวที่ไม่เหมาะสม และนำไปสู่อาการปวดศีรษะ ต้นคอ ไหล่ หลัง ตลอดจนเรื่องไม่สวยงาม จนทำให้ขาดความมั่นใจ ดังนั้น การจัดฟัน จึงให้ประโยชน์ทั้งในด้านสุขอนามัยในช่องปาก การเสริมสร้างความมั่นใจ อีกทั้งการเป็นวิธีการรักษาเพียงแค่ครั้งเดียว ก็สามารถแก้ไขข้อบกพร่องหรือความผิดปกติให้คนไข้ได้ตลอดชีวิต ทันตแพทย์ที่จะจัดฟันให้คนไข้ได้นั้น ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดฟันโดยเฉพาะ ต้องผ่านการศึกษาในด้านนี้มาอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี และได้รับการรับรองว่า เป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาของการจัดฟัน เรามีความจำเป็นต้องจัดฟันหรือไม่นั้น ต้องถามทันตแพทย์จัดฟัน เพราะผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เท่านั้น จึงจะตอบได้ว่าคนไข้ จะได้รับประโยชน์จากการจัดฟันหรือไม่ ในการตรวจวินิจฉัย จะต้องใช้ทั้งเครื่องมือ การการซักประวัติ ทั้งเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน รวมไปถึงการใช้ยา นอกจากนั้น ยังจะต้องดูผล X-ray เพื่อประกอบการตัดสินใจ และเลือกวิธีการรักษาอย่างเหมาะสม   อย่างไรก็ตาม เราสามารถดูได้เองในเบื้องต้น ว่าหากมีอาการดังต่อไปนี้ ก็มีความเป็นไปได้มาก ที่ทันตแพทย์จะแนะนำให้จัดฟัน ฟันบนยื่น (Overbite) เป็นลักษณะที่ฟันบนยื่นเลยออกมาจากฟันล่าง […]

การครอบฟัน (Dental crown)

การครอบฟัน (Dental crown) การครอบฟัน คือการครอบวัสดุทางทันตกรรมลงไปบนฟัน เพื่อที่จะปกปิด และรักษาฟันซี่นั้น ให้มีรูปร่าง ขนาด และความแข็งแรง ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน และมีความสวยงามด้วย สาเหตุที่ทำให้ต้องครอบฟันมีหลายสาเหตุ ดังนี้ เพื่อปกป้องซี่ฟันที่ไม่แข็งแรง จากการที่ฟันผุมาก ฟันแตกหัก หรือเพื่อยึดฟันที่แตกออกเป็นส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อรักษา หรือซ่อมแซม ฟันที่หักไปแล้ว รวมทั้งฟันที่เคยผ่านการซ่อมมาแล้ว และเกิดความเสียหายขึ้นอีก เพื่อปกปิดและรองรับการใช้งานของฟันที่ผ่านการอุด ในบริเวณกว้าง ซึ่งการที่ฟันผุกินบริเวณกว้างนั้น ต้องกรอฟันออก ทำให้สูญเสียเนื้อฟันไปมากและอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิม เพื่อเป็นที่ยึดเกาะสำหรับการทำสะพานฟัน เพื่อปกปิดฟันที่มีลักษณะผิดรูปผิดร่าง หรือฟันที่มีสีไม่ปกติ เพื่อคลอบลงไปบนรากเทียม เพื่อความสวยงาม ไม่เพียงแค่ผู้ใหญ่เท่านั้น ที่อาจจะต้องพบกับสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องครอบฟัน แต่เด็ก ๆ ก็อาจมีเหตุที่ทำให้ต้องครอบฟันน้ำนมเช่นกัน คือ เพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากฟันผุ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยการอุดฟัน เพื่อปกป้องฟันให้กับเด็กบางกลุ่ม ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะฟันผุ โดยเฉพาะเด็ก ที่ไม่สามารถดูแลความสะอาดประจำวันได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดหรือระงับความรู้สึก ให้กับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ เด็กที่ต้องรับประทานยา หรือรับการบำบัดรักษาโรคบางอย่าง ที่มีผลกระทบในเรื่องของฟัน รวมไปถึง เรื่องของอายุ และพฤติกรรมบางอย่าง […]

การตัดแต่งเหงือก (Gingivectomy และ Gingivoplasty )

การตัดแต่งเหงือก (Gingivectomy และ Gingivoplasty ) การตัดแต่งเหงือก Gingivectomy และ Gingivoplasty นั้นมีความแตกต่างกัน การตัดแต่งเหงือก Gingivectomy เป็นผ่าตัดเพื่อนำเนื้อเยื่อและเหงือกออก ส่วน Gingivoplasty นั้นคือการผ่าตัด เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างของเหงือกที่อยู่รอบฟัน ซึ่งการผ่าตัดทั้งสองวิธีนั้น ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเหงือก ซึ่งก็คือทันตแพทย์ ผู้ชำนาญการในด้านการรักษาเหงือกและโครงสร้างที่อยู่รอบฟันโดยเฉพาะ การตัดแต่งเหงือกแบบ Gingivectomy เป็นวิธีที่ใช้ในการรักษาโรคเหงือก แต่ในปัจจุบันนำมาใช้ตัดแต่งเพื่อความสวยงามกันมากขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ต้องตัดแต่งนั้น มีด้วยกัน 2 สาเหตุหลักคือ มีช่องระหว่างฟันและเหงือก ทำให้เศษอาหารเข้าไปติด ทำความสะอาดได้ยาก และกลายเป็นที่สะสมของเชื้อแบคทีเรีย มีเนื้อเหงือกมากเกินไป ซึ่งนอกจากจะทำให้ดูไม่สวยงามแล้ว ยังทำความสะอาดยากด้วย นอกจากนั้น การที่มีเนื้อเหงือกมากไปนี้ ยังส่งผลให้การรับประทานอาหารไม่สะดวก และบางรายอาจจะพูดไม่ชัด การตัดแต่งเหงือกแบบ Gingivoplasty เป็นวิธีการเปลี่ยนรูปร่างของเหงือก ซึ่งจะทำให้เหงือกดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น วิธีนี้ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหงือกไม่สมมาตร หรือไม่เท่ากัน การฟอร์มตัวของเหงือกไม่ดี โรคเหงือก ความผิดปกติจากพันธุกรรม มะเร็ง รวมทั้งเพื่อความสวยงามด้วย การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยการตัดแต่งเหงือก ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการรักษา ทันตแพทย์ […]

รากฟันเทียม (Dental Implant)

รากฟันเทียม (Dental Implant)   รากฟันเทียม คือการผ่าตัดฝังวัสดุ ที่มีรูปร่างคล้ายกับรากฟัน ลงไปบนกระดูกขากรรไกรใต้เหงือก เพื่อให้เป็นที่ยึดเกาะของฟันปลอมที่ทันตแพทย์ทำขึ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป รากเทียมนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกขากรรไกร มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับฟันซี่ปลอมซี่ใหม่ที่จะใส่เข้าไปในช่องปาก วิธีการฝังรากเทียมนี้ จะดีกว่าการใส่ฟันปลอม หรือทำสะพานฟัน เพราะจะไม่มีการเลื่อนหลุดออกจากที่ และยังให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญในการใช้งาน และไม่มีผลกระทบกับการพูด หรือการรับประทานอาหาร รากฟันเทียมนี้ เหมาะสำหรับคนไข้บางราย ที่ไม่สามารถใช้ฟันปลอม หรือสะพานฟันได้ ทั้งจากความรำคาญ ระคายเคือง หรือเจ็บ นอกจากนั้นคนไข้บางอาชีพ ก็ไม่สามารถใส่ฟันปลอม หรือสะพานฟันได้ เพราะอาจเกิดผลกระทบโดยเฉพาะนักกีฬา การฝังรากฟันเทียมนี้ ยังไม่ต้องกรอฟันที่อยู่ด้านข้าง เพื่อทำเป็นที่สำหรับยึดเกาะให้ฟันปลอม เพราะจะการฝังวัสดุที่จะใช้ยึดเกาะลงไปในตำแหน่งที่เดิมที่สูญเสียฟันไปเลย การฝังรากเทียม สามารถทำได้ทั้งกับคนไข้ที่สูญเสียฟันไปเพียงซี่ใดซี่หนึ่ง หรือหลาย ๆ ซี่ และคนไข้ไม่อยากจะต้องกังวลกับการถอดใส่ฟันปลอม แต่ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับการฝังรากเทียมจะต้องมีสุขภาพเหงือกที่แข็งแรง กระดูกมีความพร้อม และเหมาะสมสำรับการฝังราก ก่อนการรักษาจะต้องใส่ใจดูแลสุขภาพในช่องปากเป็นอย่างดี และมาพบทันตแพทย์เพื่อการวินิจฉัย และรักษาอย่างต่อเนื่อง เพราะกระบวนการฝังรากเทียมนี้ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก วัสุดที่ใช้ในการทำรากฟันเทียมนั้น ประกอบด้วย รากเทียม เป็นวัสดุที่ทำมาจากโลหะไททาเนียม […]

สะพานฟัน (Dental Bridge)

สะพานฟัน (Dental Bridge) สะพานฟัน คือ ฟันปลอมชนิดติดแน่น ไม่สามารถถอดเข้าถอดออกได้ และประกอบไปด้วยครอบฟันมากกว่า 1 ซี่ ที่เชื่อมติดกันเหมือนสะพาน และครอบลงไปบนฟันธรรมชาติ แทนฟันที่สูญเสียไป สะพานฟันนี้ จะมีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติ ไม่ต้องมีตะขอเกี่ยว หรือแผ่นเหงือกเทียมรองรับ แต่จะต้องกรอฟันซี่ที่อยู่ด้านข้างของฟันที่สูญเสีย เพื่อใช้เป็นตัวยึดเกาะสำหรับฟันปลอมที่จะใส่เข้ามาแทนที่ สะพานฟันนั้น เป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้ที่ต้องสูญเสียฟัน ซึ่งจะทำให้คนไข้ กลับมายิ้มอย่างมั่นใจได้เหมือนเดิม เมื่อใส่สะพานฟันเข้าไปแล้วจะสามารถใช้งานฟันได้เป็นปกติ ทั้งการเคี้ยวอาหาร และการพูด นอกจากนั้น ช่วยให้รูปทรงของใบหน้า กลับมาเหมือนเดิมก่อนที่จะมีการสูญเสียฟันไป และยังช่วยป้องกันฟันซี่อื่น ๆ ไม่ให้ล้ม เพราะการมีพื้นที่ว่างบนเหงือกอีกด้วย สะพานฟันที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ มี 3 ประเภท คือ สะพานฟันแบบธรรมดา ( Traditional bridge) เป็นการครอบฟัน ซี่ที่อยู่ด้านข้างของฟันที่สูญเสียไป เพื่อเป็นที่ยึดเกาะฟันปลอมที่จะเข้ามาแทนที่ฟันที่สูญเสีย วิธีการนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด วัสดุที่นำมาครอบจะเป็นฟอร์เซเลนหลอมเข้ากับโลหะ หรือเซรามิค สะพานฟันแบบยึดด้านเดียว ( Cantilever bridge) เป็นการทำที่ยึดเกาะเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ของฟันซี่ที่สูญเสียไป แต่วิธีการนี้ […]

การเคลือบฟันเทียม (Dental veneers)

การเคลือบฟันเทียม (Dental veneers) การเคลือบฟันเทียม หรือ Dental veneers บางครั้งก็เรียกว่า Porcelain veneers หรือ Dental porcelain laminates นั้น คือการนำวัสดุบาง ๆ มาเคลือบที่ด้านหน้าของฟัน เพื่อทำให้ฟันมีสีขาวสวย ส่องประกายเงางาม โดยวัสดุที่นำมาเคลือบนั้น เป็นวัสดุที่ทำขึ้นมาเฉพาะสำหรับคนไข้แต่ละราย การเคลือบฟันเทียมนี้ สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องสี รูปร่าง ขนาด และความยาวของฟันไม่เหมาะสมได้ วัสดุที่นำมาใช้ในการเคลือบฟันเทียมนั้น มีทั้ง พอร์เซเลน และเรซิน แต่การเคลือบด้วยพอร์เซเลนนั้น จะเลอะคราบสกปรกได้ยากกว่าเรซิน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงเล็กน้อย ทำให้ดูเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่าเรซินด้วย แต่การเคลือบด้วยเรซินนั้น ก็มีส่วนที่ดีคือ ตัววัสดุจะบางกว่า ทำให้ไม่ต้องกรอผิวฟันออกมากนัก ก่อนที่จะเคลือบเรซินลงไป แต่ทั้งนี้ การจะเลือกใช้วัสดุแบบไหน ก็ต้องขอคำแนะนำจากทันตแพย์ การเคลือบฟันเทียมนั้น สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาความผิดปกติ หรือความไม่สวยงามของฟันได้หลายอย่างคือ แก้ไขปัญหาในกรณีที่สีของฟันไม่สวยงาม ซึ่งปัญหานี้ อาจจะเกิดขึ้นเพราะการรักษารากฟัน ฟันมีสีเข้ม จากการใช้ยาเตทตร้าไซคลิน หรือยาอื่น ๆ การได้รับฟลูออไรท์มากเกินไป หรือแม้กระทั่งการแก้ไขสีของฟันที่เคยผ่านการเคลือบเรซินมาก่อนแล้ว […]

การอุดฟัน (Dental Fillings)

การอุดฟัน (Dental Fillings)   การอุดฟัน เป็นวิธีการรักษาฟันที่เสียหายเนื่องจากฟันผุ เพื่อให้ฟันซี่นั้น กลับมาใช้งานได้ตามปกติและมีรูปร่างที่เหมือนเดิม โดยทันตแพทย์ขจัดส่วนที่ฟันผุออกจนหมด ล้างทำความสะอาด และใช้วัสุดอุดฟันปิดช่องทางที่จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเข้าไปทำลายฟัน และยังเป็นการป้องกันไม่ให้ฟันกลับมาผุอีกในอนาคต สาเหตุที่ทำให้ฟันผุและการอุดฟันกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นนั้น ย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเกิด ในตอนนั้น ไม่มีแบคทีเรียที่เป็นอันตรายอยู่ในช่องปาก แต่เมื่อเข้าสู่วัยเด็กหัดเดิน แบคทีเรียก็จะหาวิธีเข้าไปในปากของเรา ไม่ว่าจะเป็นการกัด หรือการเลียของเล่น รวมทั้งวิธีการอื่น ๆ และแบคทีเรียก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในปากของเราไปจนตลอดชีวิต แบคทีเรีย จะอยู่ที่ฟัน ทุกครั้งที่เรารับประทานอาหาร แบคทีเรียก็ได้รับอาหารด้วย ยิ่งถ้ารับประทานลูกอม ขนมหวาน แบคทีเรียก็ยิ่งชอบ และยิ่งแข็งแรงขึ้น และมันก็จะจับตัวกันแน่น เรียกว่า พลัก หากไม่กำจัดออก มันก็จะกัดกินเนื้อฟันของเรา จนกระทั่งเป็นรู ซึ่งเรียกว่า ฟันผุ แม้โดยปกติแล้ว ร่างกายของเราจะสามรถซ่อมแซมตัวเองได้ อย่างเช่นเมื่อกระดูกหัก มันก็จะสามารถจะต่อกันติดเองได้ แต่สำหรับรูที่เกิดขึ้นบนฟันนั้น ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ จึงต้องมาพบทันตแพทย์ เพื่อรักษาด้วยการอุดฟัน คนไข้จะทราบได้อย่างไรว่าฟันผุ จนต้องอุดฟัน กรณีนี้ คนไข้อาจจะไม่มีความรู้สึกผิดปกติใด ๆ แต่การมาพบทันตแพทย์เป็นประจำตามกำหนดนั้นก็จะได้รับการตรวจเช็ค โดยใช้เครื่องมือซึ่งเป็นกระจกเล็ก ๆ […]

โรคเหงือก (Gum disease)

โรคเหงือก (Gum disease เรียกอีกอย่างว่า Periodontitis หรือ Periodontal disease) เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรียในปาก ซึ่งหากปล่อยไว้ หรือรักษาไม่ถูกวิธี จะนำไปสู่การสูญเสียฟัน เพราะเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มฟันถูกทำลายไป เมื่อพูดถึงโรคเหงือก หลาย ๆ คนยังสับสน ระหว่าง โรคเหงือกอักเสบ (Gingivitis) และปริทันต์ หรือเหงือกอักเสบเรื้อรัง (Periodontitis หรือ Gum disease) ซึ่งโรคทั้งสอง มีความรุนแรงต่างกัน แต่เกี่ยวข้องกันคือ เหงือกอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อ และทำให้เกิดการอักเสบขึ้น แต่การอักเสบนั้น ก็สามารถพัฒนาไปจนกลายเป็นการอักเสบเรือรัง หรือปริทันต์ได้ เรียกได้ว่า เหงือกอักเสบ เป็นอาการขั้นแรก ของโรคเหงือก หรือปริทันต์นั้นเอง อาการในขั้นแรก หรือเหงือกอักเสบนั้น เกิดจากการก่อตัวของแบคทีเรีย จนกลายเป็นคราบพลัก และทำให้เหงือกเกิดการติดเชื้อ มีเลือดออกระหว่างการแปรงฟัน และเกิดความระคายเคือง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบให้ฟันมีการโยกคลอน กระดูกและเนื้อเยื่อที่ยึดติดกับฟันจะยังไม่ได้รับความเสียหายในขั้นแรกนี้ แต่หากปล่อยไว้ ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี โรคเหงือกอักเสบ ก็จะพัฒนาไปเป็นการอักเสบเรื้อรัง หรือปริทันต์ ซึ่งในขั้นนี้ […]

การฟอกฟันขาว (Tooth whitening)

การฟอกฟันขาว (Tooth whitening) การฟอกฟันขาว คือวิธีการทำให้ฟันมีสีขาวขึ้น พร้อมขจัดคราบต่าง ๆ ที่อยู่บนผิวฟันออกไป ซึ่งการฟอกฟันขาวนี้ นับว่าเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากในด้านทันตกรรมเพื่อเสริมความงาม เพราะเป็นวิธีที่สำมารถทำให้ฟันดูขาวสะอาด สวยงามขึ้นได้จริง การฟอกฟันขาวนั้น ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะสำเร็จได้ผลตามที่ต้องการในครั้งเดียว แต่ต้องใช้เวลา และต้องทำหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ รวมทั้งต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การมีสีตามธรรมชาติของฟันเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับผิวฟัน ยีนที่ส่งผลต่อความหนา ความเรียบรื่นของผิวฟัน และเนื้อฟันภายใต้ผิวฟัน หากผิวฟันบางก็จะทำให้สีของเนื้อฟันปรากฏออกมากมากขึ้น ส่วนความเรียบหรือความหยาบของผิวฟัน จะมีผลต่อแสงที่สะท้อนจากผิวฟัน ทำให้เห็นเป็นความมันวาวออกมา นอกจากนี้ การชีวิตประจำวันของเรา ก็มีผลต่อสีของฟันเช่นกัน เพราะเคลือบฟันนั้น มีคราบเกาะติดได้ง่าย และสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้ฟันเป็นสีเหลือง หรือมีคราบติด ก็คือ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีสีเช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และไวน์แดง ไม่ดูแลรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟัน อายุที่เพิ่มมากขึ้น เมื่ออายุมาก ฟันจะมีความเป็นประกายเงางามน้อยลง เพราะผิวฟันบางลง และเนื้อฟันด้านใน ก็มีสีเข้มขึ้น และในบางกรณี ฟันอาจมีสีเข้ม เนื่องตากมีคราบอยู่ด้านใน เรียกว่า Intrinsic […]

ฟันคุด (Impacted Tooth)

ฟันคุด (Impacted Tooth)     ฟันคุด คือฟันที่ขึ้นมาตามปกติไม่ได้ อาจจะไม่ขึ้นมาเลย หรืออาจฝังตัวในกระดูกขากรรไกร ในลักษณะเอียง หรือตะแคง ซึ่งมักเกิดขึ้นกับฟันแท้ซี่ในสุด สาเหตุของฟันคุดนั้น มาจากการการที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะให้ฟันขึ้น ขากรรไกรอาจจะเล็ก หรือแคบเกินกว่าที่ฟันกรามซี่ที่งอกหลังสุดจะขึ้นมาได้ ฟันซี่สุดท้ายนี้จึงพยายามจะขึ้นมา แต่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม เช่น บิด เอียง หรือไปชนกับฟันซี่ที่อยู่ข้างเคียง และเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น มีปัญหากับการขบกัดเพราะแนวฟันไม่ปกติ เป็นที่สะสมของเศษอาหาร คราบหินปูน อันจะนำไปสู่การอักเสบของเหงือก การมีกลิ่นปาก และฟันผุ ทั้งซี่ที่เป็นฟันคุด และซี่ที่อยู่ถัดไปด้วย ดังนั้น แม้ว่าจะยังไม่เกิดปัญหา หรือผู้ที่มีฟันคุดจะยังไม่มีอาการเจ็บปวดใด ๆ แต่ทันตแพทย์ก็จะแนะนำให้ถอนฟันคุดนั้นออก จะทราบได้อย่างไรว่ามีฟันคุด โดยทั่วไป ฟันกรามซี่สุดท้ายนี้ จะขึ้นมาในช่วงอายุ 17-21 ปี ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อที่อยู่ต่อจากฟันซี่สุดท้าย อาจจะมีอาการบวม แดง และกดเจ็บ มองเห็นช่องว่างแต่ไมมีฟันขึ้น และหากเป็นมาก ก็อาจะมีอาการอื่น ๆ ดังนี้ มีกลิ่นปาก […]

ย้อนกลับด้านบน