Monthly Archives: April 2019

การแปรงฟัน

การแปรงฟัน เป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติเป็นประจำวันละ 2 ครั้งทุกเช้าและก่อนนอน โดยส่วนใหญ่แล้วอาจจะแปรงแค่ตัวฟันและเหงือกเท่านั้น เพราะคิดว่าเพียงพอแล้ว แต่อาจจะลืมไปว่าการแปรงลิ้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน และเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยก็ว่าได้ เพราะลิ้นของเราประกอบด้วยตุ่มรับรสจำนวนมากแถมด้วยร่องลึก ซึ่งเป็นที่อยู่ชั้นดีของคราบอาหารและเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์และอาจเป็นที่มาของความรู้สึกว่าช่องปากไม่สะอาดหลังแปรงฟัน การทำความสะอาดลิ้นถือเป็นสุขลักษณะที่สำคัญ จะช่วยกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว รวมทั้งไล่แบคทีเรีย สารพิษ เชื้อรา และเศษอาหารที่ติดอยู่บนผิวลิ้นได้ การแปรงลิ้น มีวิธีแปรงดังนี้ 1.ใช้แปรงสีฟัน ชนิดขนอ่อนนุ่ม ไม่ควรใช้แบบที่แข็งจนเกินไป หรืออาจจะหาซื้อที่แปรงลิ้นโดยเฉพาะเลยก็ได้ 2.ยืนหน้ากระจก แล้วแลบลิ้นออกมาให้ยาวที่สุด 3.วางแปรงบนลิ้น แล้วปัดแปรงออกมาเบาๆ อย่าล้วงเข้าไปลึกจนเกินไป อาจทำอาเจียนได้ 4.แปรงจากด้านใน ออกมาด้านนอก จนทั่วทั้งลิ้น หลังจากนั้นบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด 5.นอกจากการแปรงลิ้นแล้ว เราควรใช้แปรงสีฟัน แปรงเบาๆ ที่กระพุ้งแก้มด้วย

กลิ่นปาก….สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

กลิ่นปาก….สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม สาเหตุของกลิ่นปาก ส่วนใหญ่เกิดจากแบคทีเรียบางชนิดที่ทำให้เกิดกลิ่นในปากเราแปรสภาพเศษอาหารตกค้างที่อยู่ตามซอกฟันเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ตามซอกฟัน ที่ทำความสะอาดได้ยาก หรือในรูฟันผุ รวมทั้งแผ่นคราบฟันและหินปูนที่อยู่รอบๆ ฟัน ในกระบวนการย่อยสลายนี้เองที่ volatile sulphur compounds ถูกสร้างขึ้น ซึ่งเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในช่องปากของเรานั่นเอง หรือเกิดการติดเชื้อในช่องปาก แต่จริงๆแล้วก็เกิดได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกช่องปาก 1.ปัจจัยภายนอกช่องปาก – การทานอาหารที่มีกลิ่นแรง เช่น กระเทียม หัวหอม ฯลฯ – การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 2.ปัจจัยภายในช่องปาก – ปัญหาจากภายในช่องปากเอง เช่น มีรูผุ มีคราบหินปูนสะสมภายในช่องปาก หรือเหงือกเป็นหนองจากโรคปริทันต์ – ปัญหาจากรอบๆบริเวณลำคอ เช่น ไซนัสอักเสบ หรือต่อมทอนซิลอักเสบ – โรคทางระบบต่างๆ เช่น เบาหวาน ไตวาย วัณโรค โรคปอด และโรคระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ

ย้อนกลับด้านบน