Monthly Archives: October 2018

วิธีการป้องกันฟันสึก เนื่องมาจากการนอนกัดฟัน

วิธีการป้องกันฟันสึก เนื่องมาจากการนอนกัดฟัน ควรพบทันตแพทย์ เพื่อปรึกษาการใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ฟันยางหรือเผือกสบฟัน เพื่อป้องกันฟันร้าว ฟันสึก ฟันบิ่นหรือแตกได้ ในกรณีที่คุณไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกัน – เมื่อเวลาผ่านไป ฟันสึกก็จะสึกเพิ่มมากขึ้น จนทำให้เกิดอาการเสียวฟัน หรือปวดฟันได้ – หากมีการสึกรุนแรงมากขึ้นจนมีอาการเสียวฟันหรือปวดฟัน คุณอาจจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา เช่น การอุดฟัน ครอบฟัน รักษารากฟันหรือถอนฟัน ซึ่งขึ้นกับความรุนแรงของฟันที่สึกไป

การป้องกันฟันผุซ้ำ ภายหลังการอุดฟัน

การป้องกันฟันผุซ้ำ ภายหลังการอุดฟัน 1.แปรงฟันให้ถูกวิธีและแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 2.ควรใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟันทุกครั้ง เพื่อทำความสะอาดฟันบริเวณที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึง 3.สามารถใช้น้ำยาบ้วนปากที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียหรือผสมฟลูออไรด์ 4.เลือกทานอาหารตามหลักโภชนาการ และลดการบริโภคอาหารหวาน ที่เป็นต้นเหตุหนึ่งของโรคฟันผุ 5.ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด และพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน

วิธีการดูแลช่องปากและฟัน กรณีใส่ครอบฟัน

วิธีการดูแลช่องปากและฟัน กรณีใส่ครอบฟัน 1.แปรงฟันให้ถูกวิธีและแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 2.ควรใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟันทุกครั้ง หรืออย่างน้อยควรใช้หลังการแปรงฟันในตอนเย็น 3.ไม่ควรใช้ไหมขัดฟันโดยใช้แรงมากเกินไป อาจจะทำอันตรายต่อเหงือกได้ 4.ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 5.หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารเหนียวหรือแข็ง บริเวณที่ใส่ครอบฟัน 6.ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด 7.พบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน

ข้อควรปฏิบัติหลังการฟอกสีฟัน

ข้อควรปฏิบัติหลังการฟอกสีฟัน 1.ควรงดเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม ภายใน 2 วันหลังฟอกสีฟัน 2.ควรงดรับประทานอาหารที่มีรสจัดและมีสีจัดจ้าน ภายใน 2 วันหลังฟอกสีฟัน 3.รับประทานอาหารรสชาติอ่อน และไม่มีสีหรือมีสีไม่จัด 4.หลังจากระยะเวลา 2 วันแรกแล้ว เพื่อป้องกันสีฟันกลับมาค้ำอีก ควรแปรงฟันหลังจากดื่มชา กาแฟหรืออาหารที่มีสีจัด 5.การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฟันมีสีคล้ำ ดังนั้น จึงควรแปรงฟันหลังการสูบบุหรี่ด้วยเช่นกัน 6.ควรทำความสะอาดฟันอย่างสม่ำเสมอทุกวัน 7.ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด  

11 สิ่งที่ต้องทำเมื่อผ่าฟันคุดเสร็จแล้ว

3 อาหารที่มีประโยชน์ช่วยให้คุณมีรอยยิ้มที่มั่นใจ

ย้อนกลับด้านบน