Monthly Archives: June 2017

ประโยชน์ของการทำสะพานฟัน

ประโยชน์ของการทำสะพานฟัน   แน่นอนว่าการทำสะพานฟันต้องมีประโยชน์แน่ ๆ อาทิ ช่วยให้คุณมีรอยยิ้มสวยได้ดังเดิม ทำให้ความสามารถในการบดเคี้ยว และการออกเสียงดีเหมือนเดิม ช่วยคงรูปร่างของรูปหน้าเป็นไปตามปกติธรรมชาติ เป็นการช่วยกระจายแรงบดเคี้ยวให้เป็นปกติ ในขณะที่เราเคี้ยวอาหาร ช่วยหลีกเลี่ยงการรับแรงบดเคี้ยวที่มากเกินไปของฟันซี่ข้างเคียง ซึ่งถ้าเราไม่ทำสะพานฟัน เวลาเราเคี้ยวอาหาร ฟันซี่ข้างๆก็จะรับแรงบดเคี้ยวที่มากกว่าปกติ ส่งผลให้ฟันโยกได้ ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการล้มของฟันซี่ข้างเคียงมายังช่องว่าง นอกจากนี้ยังช่วยรักษาตำแหน่งและการทำงานของฟันให้เป็นไปตามธรรมชาติ และช่วยในการรักษาการสบฟันให้เป็นปกติ ด้วย ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ ทำให้มีความมั่นใจในการยิ้ม หรือ พูดคุยในสังคม    

ย้อนกลับด้านบน