วิธีการป้องกันฟันสึก เนื่องมาจากการนอนกัดฟัน

วิธีการป้องกันฟันสึก เนื่องมาจากการนอนกัดฟันควรพบทันตแพทย์ เพื่อปรึกษาการใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ฟันยางหรือเผือกสบฟัน เพื่อป้องกันฟันร้าว ฟันสึก ฟันบิ่นหรือแตกได้
ในกรณีที่คุณไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกัน
– เมื่อเวลาผ่านไป ฟันสึกก็จะสึกเพิ่มมากขึ้น จนทำให้เกิดอาการเสียวฟัน หรือปวดฟันได้
– หากมีการสึกรุนแรงมากขึ้นจนมีอาการเสียวฟันหรือปวดฟัน คุณอาจจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา เช่น การอุดฟัน ครอบฟัน รักษารากฟันหรือถอนฟัน ซึ่งขึ้นกับความรุนแรงของฟันที่สึกไป

s__41590846

ย้อนกลับด้านบน