วิธีการดูแลช่องปากและฟัน กรณีใส่ครอบฟัน

วิธีการดูแลช่องปากและฟัน กรณีใส่ครอบฟัน

1.แปรงฟันให้ถูกวิธีและแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
2.ควรใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟันทุกครั้ง หรืออย่างน้อยควรใช้หลังการแปรงฟันในตอนเย็น
3.ไม่ควรใช้ไหมขัดฟันโดยใช้แรงมากเกินไป อาจจะทำอันตรายต่อเหงือกได้
4.ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
5.หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารเหนียวหรือแข็ง บริเวณที่ใส่ครอบฟัน
6.ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด
7.พบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน

s__41590844

ย้อนกลับด้านบน