ฟันแท้และฟันน้ำนม

7ฟันแท้และฟันน้ำนม มีความสำคัญต่อเราทุกคน ทั้งการบดเคี้ยวอาหารหรือจะเป็นด้านความสวยงาม แต่ผู้ปกครองมักจะให้ความสนใจแต่ฟันแท้ เพราะคิดว่าเป็นฟันที่อยู่กับเราตลอดชีวิต โดยมองข้ามความสำคัญของฟันน้ำนมไป
ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราไม่ควรละเลยความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของฟันน้ำนม ถ้ารักษาความสะอาดไม่ดีพอ เมื่อขากรรไกรมีขนาดใหญ่ขึ้นและฟันน้ำนมไม่ถูกถอนก่อนวัยอันควร ฟันแท้ที่งอกขึ้นมาใหม่จะมีโอกาสเรียงตัวได้ดีและสวยงาม แต่ถ้าฟันน้ำนมถูกถอนก่อนกำหนด จะทำให้เกิดผลเสียตามมา
การสูญเสียฟันน้ำนมก่อนกำหนดฟันแท้ในตำแหน่งนั้นจะขึ้น จะทำให้เกิดปัญหาตามมา ดังนี้
1.เมื่อสูญเสียฟันหน้า อาจทำให้เด็กพูดบางคำไม่ชัดได้
2.เมื่อสูญเสียฟันหลัง เด็กก็จะไม่มีฟันใช้เคี้ยวอาหารหรือเคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียด
3.การถอนฟันน้ำนมก่อนกำหนดในบางตำแหน่ง อาจจะทำให้ฟันแท้ที่ขึ้นมาก่อนล้มเข้าหาช่องว่างที่ถอนฟันน้ำนมไป ทำให้ฟันแท้ที่อยู่ในกระดูกขากรรไกร ไม่มีเนื้อที่ให้ขึ้นมาตรงๆได้ เกิดฟันซ้อน ฟันเกในภายหลังได้

ย้อนกลับด้านบน