ทำไมยาสีฟันจึงต้องผสมฟลูออไรด์

ทำไมยาสีฟันจึงต้องผสมฟลูออไรด์

15
ฟลูออไรด์เป็นเกลือของธาตุฟลูออรีน พบได้ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และพบอาหารบางชนิด โดยเฉพาะอาหารทะเลและในพืชผักบางชนิด ตลอดจนมีการผลิตขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ
คนเราได้รับฟลูออไรด์ทางธรรมชาติจากน้ำ ดื่มและอาหาร ฟลูออไรด์จะถูกดูดซึมได้เกือบหมด และไปสะสมที่กระดูกและฟัน ในทาง ทันตกรรมนั้นใช้เพื่อการป้องกันฟันผุ
ส่วนของฟันที่ขึ้นมาในช่องปากแล้วจะใช้ฟลูออไรด์ในลักษณะให้ สารฟลูออไรด์ได้สัมผัสกับผิวเคลือบฟัน เช่น การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ การใช้น้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ จะทำให้สภาพช่อง ปากได้รับฟลูออไรด์ในความเข้มข้นต่ำๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะไปเพิ่มความ แข็งแรงให้กับฟันอย่างได้ผลดี
ฟลูออไรด์ที่ผสมในยาสีฟันสามารถจะช่วยป้องกันฟันผุ ซึ่งก็ต้องร่วมกับการทำความสะอาดฟันที่ถูกวิธี โดย
– ช่วยชะลอการย่อยสลายของแร่ธาตุ
– ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อกรดให้ผิวเคลือบฟัน ถ้าได้รับ ฟลูออไรด์โดยการกิน ในช่วงที่มีการสร้างฟัน ทำให้ฟันมีโอกาสผุยากขึ้น
– เสริมกระบวนการคืน กลับของแร่ธาตุบนผิว เคลือบฟัน ทำให้ยับยั้งการผุของผิวเคลือบฟันใน ระยะแรกๆ
ฟลูออไรด์มีประโยชน์ แต่ก็ควรระมัดระวังในการใช้ ไม่ควรใช้ฟลูออไรด์ในปริมาณที่มากเกินไป เช่น การกินยาเม็ด ยาน้ำฟลูออไรด์ ต้องกินในปริมาณที่กำหนด หรือการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ต้องระวังการกลืนยาสีฟัน โดยใช้ปริมาณยาสีฟันแค่พอเพียงประมาณขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวก็พอ

ย้อนกลับด้านบน