ข้อควรปฏิบัติหลังการฟอกสีฟัน

ข้อควรปฏิบัติหลังการฟอกสีฟัน

1.ควรงดเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม ภายใน 2 วันหลังฟอกสีฟัน
2.ควรงดรับประทานอาหารที่มีรสจัดและมีสีจัดจ้าน ภายใน 2 วันหลังฟอกสีฟัน
3.รับประทานอาหารรสชาติอ่อน และไม่มีสีหรือมีสีไม่จัด
4.หลังจากระยะเวลา 2 วันแรกแล้ว เพื่อป้องกันสีฟันกลับมาค้ำอีก ควรแปรงฟันหลังจากดื่มชา กาแฟหรืออาหารที่มีสีจัด
5.การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฟันมีสีคล้ำ ดังนั้น จึงควรแปรงฟันหลังการสูบบุหรี่ด้วยเช่นกัน
6.ควรทำความสะอาดฟันอย่างสม่ำเสมอทุกวัน
7.ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด

s__41590843

 

ย้อนกลับด้านบน