การป้องกันฟันผุซ้ำ ภายหลังการอุดฟัน

การป้องกันฟันผุซ้ำ ภายหลังการอุดฟัน

1.แปรงฟันให้ถูกวิธีและแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
2.ควรใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟันทุกครั้ง เพื่อทำความสะอาดฟันบริเวณที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึง
3.สามารถใช้น้ำยาบ้วนปากที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียหรือผสมฟลูออไรด์
4.เลือกทานอาหารตามหลักโภชนาการ และลดการบริโภคอาหารหวาน ที่เป็นต้นเหตุหนึ่งของโรคฟันผุ
5.ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด และพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน

s__41590845

ย้อนกลับด้านบน