ประโยชน์ของการทำสะพานฟัน

ประโยชน์ของการทำสะพานฟัน

 16

แน่นอนว่าการทำสะพานฟันต้องมีประโยชน์แน่ ๆ อาทิ

  • ช่วยให้คุณมีรอยยิ้มสวยได้ดังเดิม
  • ทำให้ความสามารถในการบดเคี้ยว และการออกเสียงดีเหมือนเดิม
  • ช่วยคงรูปร่างของรูปหน้าเป็นไปตามปกติธรรมชาติ
  • เป็นการช่วยกระจายแรงบดเคี้ยวให้เป็นปกติ ในขณะที่เราเคี้ยวอาหาร
  • ช่วยหลีกเลี่ยงการรับแรงบดเคี้ยวที่มากเกินไปของฟันซี่ข้างเคียง ซึ่งถ้าเราไม่ทำสะพานฟัน เวลาเราเคี้ยวอาหาร ฟันซี่ข้างๆก็จะรับแรงบดเคี้ยวที่มากกว่าปกติ ส่งผลให้ฟันโยกได้
  • ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการล้มของฟันซี่ข้างเคียงมายังช่องว่าง
  • นอกจากนี้ยังช่วยรักษาตำแหน่งและการทำงานของฟันให้เป็นไปตามธรรมชาติ และช่วยในการรักษาการสบฟันให้เป็นปกติ ด้วย
  • ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ ทำให้มีความมั่นใจในการยิ้ม หรือ พูดคุยในสังคม

 

 

ย้อนกลับด้านบน