ทำไมต้องใส่รีเทนเนอร์หลังถอดเครื่องมือจัดฟัน

ทำไมต้องใส่รีเทนเนอร์หลังถอดเครื่องมือจัดฟัน   

                         

    เหล็กจัดฟัน ทันตแพทย์จะติดตั้งให้เราเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของฟัน ไม่ว่าจะเป็น ฟันเหยิน ฟันยื่น ฟันซ้อน

ฟันเก ฟันห่าง ฯลฯ หลังจากนั้นเมื่อทันตแพทย์เห็นว่าฟันเราเข้าที่แล้ว เรียงตัวสวยแล้ว ก็จะทำการถอดเหล็กจัดฟันออก แล้วทำรีเทนเนอร์ให้ใส่แทน

รีเทนเนอร์เป็นอุปกรณ์ทางทันตกรรมชนิดหนึ่ง ซึ่งจะใช้หลังจากที่เราถอดเหล็กจัดฟันออกแล้ว ระยะเวลาใส่ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล หรือดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ดูแล

ทำไมต้องใส่รีเทนเนอร์หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน

เหตุผลที่เราต้องใส่รีเทนเนอร์หลังจากที่เราถิดเครื่องมือจัดฟันออกแล้ว เพราะว่า ฟันของเราที่เคยผิดรูป ไม่ว่าจะเป็น ฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฯลฯ ซึ่งในขณะที่เราถอดเหล็กจัดฟันออก ฟันเหล่านี้ที่เคยมีปัญหาจะเรียงตัวกันสวยงามได้รูป แต่ตำแหน่งที่อยู่นั้นไม่ใช่ตำแหน่งเดิมตั้งแต่เริ่มงอกของฟันเหล่านี้  เราจึงต้องใส่รีเทนเนอร์ไว้เพื่อยึดไม่ให้ฟันเคลื่อนตัวกลับไปยังตำแหน่งเดิม และจะคงสภาพฟันสวยเอาไว้ เมื่อฟันเข้าที่ เหงือกและเยื่อหุ้มกระดูปรับสภาพรับกับตำแหน่งใหม่ของฟันแล้ว ก็สามารถหยุดใส่รีเทนเนอร์ได้

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ใส่รีเทนเนอร์

ถ้าเราไม่ใส่รีเทนเนอร์หลังจากที่ถอดเครื่องมือจัดฟันออกแล้ว ฟันที่จัดมาจะเคลื่อนตัวกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิม

บางจุดถ้าเราถอนฟันออก ฟันบริเวณข้างเคียงก็จะล้ม เป็นเหตุให้เราต้องเริ่มจัดฟันใหม่ เสียเงินใหม่และการจัดรอบสองนี้จะต้องใช้เวลามากกว่าเดิม

ข้อแนะนำของการใส่รีเทนเนอร์

1.มีน้ำลายมาก พูดไม่ชัด ไม่ต้องกังวล เพราะในระยะแรกที่ใส่รีเทนเนอร์ ช่องปากของเราจะยังไม่ค่อยชิน อยู่ในช่วงปรับสภาพ อาจจะมีน้ำลายออกมามากพูดไม่ค่อยชัด แต่เมื่อเราใส่ไปสักระยะจนเกิดความคุ้นชิน ปัญหานี้ก็จะหมดไปเองค่ะ

2.ควรทำความสะอาดรีเทนเนอร์เป็นประจำ และควรเก็บรักษาอย่างดี เก็บใส่กล่องพลาสติก เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บให้พ้นสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

3.หากรีเทนเนอร์ชำรุดต้องแจ้งทันตแพทย์ให้ทราบ เพื่อที่จะได้แก้ไขให้ อย่าทนใส่เพราะไม่อยากเสียเงิน มันจะทำให้

ฟันมีปัญหา และไม่เข้ารูป

4.สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการจัดฟัน คือวินัยในการดูแลเอาใจใส่ และการทำตามคำแนะนำทันตแพทย์ของตัวผู้จัดฟันเอง หากใส่รีเทนเนอร์อย่างสสม่ำเสมอก็จะมีฟันที่สวยงาม แต่ถ้าหากละเลยไม่ใส่ ก็ต้องเสียเงินจัดฟันต่อไปเรื่อยๆ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ย้อนกลับด้านบน