การแปรงลิ้น มีวิธีแปรงอย่างไร

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%adการแปรงลิ้น มีวิธีแปรงอย่างไร

1.ใช้แปรงสีฟัน ชนิดขนอ่อนนุ่ม ไม่ควรใช้แบบที่แข็งจนเกินไป หรืออาจจะหาซื้อที่แปรงลิ้นโดยเฉพาะเลยก็ได้
2.ยืนหน้ากระจก แล้วแลบลิ้นออกมาให้ยาวที่สุด
3.วางแปรงบนลิ้น แล้วปัดแปรงออกมาเบาๆ อย่าล้วงเข้าไปลึกจนเกินไป อาจทำอาเจียนได้
4.แปรงจากด้านใน ออกมาด้านนอก จนทั่วทั้งลิ้น หลังจากนั้นบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด
5.นอกจากการแปรงลิ้นแล้ว เราควรใช้แปรงสีฟัน แปรงเบาๆ ที่กระพุ้งแก้มด้วย

ย้อนกลับด้านบน