รักษารากฟัน

รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน การรักษารากฟัน (Root canal treatment) คือ วิธีการที่จะรักษาฟันของเราเอาไว้ หลังจากที่ฟันซี่นั้น ได้รับความเสียหาย หรือฟันผุอย่างรุนแรง จนกระทั้งเกิดการติดเชื้อ ในการรักษารากฟันนั้น ทันตแพทย์จะตัดโพรงประสาทฟัน และเนื้อเยื่อที่อยู่ใจกลางฟันออก จากนั้นก็จะทำความสะอาด และปิดพื้นที่บริเวณนั้น ด้วยวัสดุทางทันตกรรม ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการรักษารากฟันนั้น เมื่อเกิดความเสียหายจนถึงโพรงประสาทฟัน จะต้องถอนฟันออกอย่างเดียวเท่านั้น...

การถอนฟัน (Tooth Extraction)

การถอนฟัน (Tooth Extraction)

การถอนฟัน (Tooth Extraction) การถอนฟัน เป็นการนำเอาฟันออกมาจากเบ้ากระดูกขากรรไกร ซึ่งสาเหตุที่จะต้องถอนนั้น มีหลายสาเหตุ คือ เกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดความเสียหายขึ้นกับฟันมากเกินกว่าที่ทันตแพทย์จะซ่อมแซมแก้ไขได้ ฟันผุรุนแรง จนเกิดความเสียหายขึ้นกับโพรงประสาทฟัน เป็นโรคเหงือกอย่างรุนแรง มีปัญหาฟันคุด และเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดฟัน นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลอื่น ๆ อีก เช่น...

  • 1
  • 2