ประโยชน์ของการทำสะพานฟัน

ประโยชน์ของการทำสะพานฟัน

ประโยชน์ของการทำสะพานฟัน   แน่นอนว่าการทำสะพานฟันต้องมีประโยชน์แน่ ๆ อาทิ ช่วยให้คุณมีรอยยิ้มสวยได้ดังเดิม ทำให้ความสามารถในการบดเคี้ยว และการออกเสียงดีเหมือนเดิม ช่วยคงรูปร่างของรูปหน้าเป็นไปตามปกติธรรมชาติ เป็นการช่วยกระจายแรงบดเคี้ยวให้เป็นปกติ ในขณะที่เราเคี้ยวอาหาร ช่วยหลีกเลี่ยงการรับแรงบดเคี้ยวที่มากเกินไปของฟันซี่ข้างเคียง ซึ่งถ้าเราไม่ทำสะพานฟัน เวลาเราเคี้ยวอาหาร ฟันซี่ข้างๆก็จะรับแรงบดเคี้ยวที่มากกว่าปกติ ส่งผลให้ฟันโยกได้ ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการล้มของฟันซี่ข้างเคียงมายังช่องว่าง นอกจากนี้ยังช่วยรักษาตำแหน่งและการทำงานของฟันให้เป็นไปตามธรรมชาติ และช่วยในการรักษาการสบฟันให้เป็นปกติ ด้วย...

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) ทันตกรรมจัดฟัน คือสาขาหนึ่งของทันตกรรม ที่ช่วยแก้ไขฟันและกระดูกขากรรไกร ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม แก้ไขปัญหาฟันยื่น ฟันจัดเรียงตัวไม่สวยงาม ส่งผลให้ยากต่อการทำความสะอาด อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาฟันผุ และโรคเหงือก ปัญหาความตึงเครียดของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการเคี้ยวที่ไม่เหมาะสม และนำไปสู่อาการปวดศีรษะ ต้นคอ ไหล่ หลัง ตลอดจนเรื่องไม่สวยงาม จนทำให้ขาดความมั่นใจ ดังนั้น การจัดฟัน...

การครอบฟัน (Dental crown)

การครอบฟัน (Dental crown)

การครอบฟัน (Dental crown) การครอบฟัน คือการครอบวัสดุทางทันตกรรมลงไปบนฟัน เพื่อที่จะปกปิด และรักษาฟันซี่นั้น ให้มีรูปร่าง ขนาด และความแข็งแรง ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน และมีความสวยงามด้วย สาเหตุที่ทำให้ต้องครอบฟันมีหลายสาเหตุ ดังนี้ เพื่อปกป้องซี่ฟันที่ไม่แข็งแรง จากการที่ฟันผุมาก ฟันแตกหัก หรือเพื่อยึดฟันที่แตกออกเป็นส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อรักษา หรือซ่อมแซม...

การตัดแต่งเหงือก (Gingivectomy และ Gingivoplasty )

การตัดแต่งเหงือก (Gingivectomy และ Gingivoplasty )

การตัดแต่งเหงือก (Gingivectomy และ Gingivoplasty ) การตัดแต่งเหงือก Gingivectomy และ Gingivoplasty นั้นมีความแตกต่างกัน การตัดแต่งเหงือก Gingivectomy เป็นผ่าตัดเพื่อนำเนื้อเยื่อและเหงือกออก ส่วน Gingivoplasty นั้นคือการผ่าตัด เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างของเหงือกที่อยู่รอบฟัน ซึ่งการผ่าตัดทั้งสองวิธีนั้น ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเหงือก ซึ่งก็คือทันตแพทย์...

รากฟันเทียม (Dental Implant)

รากฟันเทียม (Dental Implant)

รากฟันเทียม (Dental Implant)   รากฟันเทียม คือการผ่าตัดฝังวัสดุ ที่มีรูปร่างคล้ายกับรากฟัน ลงไปบนกระดูกขากรรไกรใต้เหงือก เพื่อให้เป็นที่ยึดเกาะของฟันปลอมที่ทันตแพทย์ทำขึ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป รากเทียมนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกขากรรไกร มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับฟันซี่ปลอมซี่ใหม่ที่จะใส่เข้าไปในช่องปาก วิธีการฝังรากเทียมนี้ จะดีกว่าการใส่ฟันปลอม หรือทำสะพานฟัน เพราะจะไม่มีการเลื่อนหลุดออกจากที่ และยังให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญในการใช้งาน และไม่มีผลกระทบกับการพูด...

สะพานฟัน (Dental Bridge)

สะพานฟัน (Dental Bridge)

สะพานฟัน (Dental Bridge) สะพานฟัน คือ ฟันปลอมชนิดติดแน่น ไม่สามารถถอดเข้าถอดออกได้ และประกอบไปด้วยครอบฟันมากกว่า 1 ซี่ ที่เชื่อมติดกันเหมือนสะพาน และครอบลงไปบนฟันธรรมชาติ แทนฟันที่สูญเสียไป สะพานฟันนี้ จะมีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติ ไม่ต้องมีตะขอเกี่ยว หรือแผ่นเหงือกเทียมรองรับ แต่จะต้องกรอฟันซี่ที่อยู่ด้านข้างของฟันที่สูญเสีย เพื่อใช้เป็นตัวยึดเกาะสำหรับฟันปลอมที่จะใส่เข้ามาแทนที่ สะพานฟันนั้น...

การเคลือบฟันเทียม (Dental veneers)

การเคลือบฟันเทียม (Dental veneers)

การเคลือบฟันเทียม (Dental veneers) การเคลือบฟันเทียม หรือ Dental veneers บางครั้งก็เรียกว่า Porcelain veneers หรือ Dental porcelain laminates นั้น คือการนำวัสดุบาง ๆ มาเคลือบที่ด้านหน้าของฟัน เพื่อทำให้ฟันมีสีขาวสวย ส่องประกายเงางาม...

การอุดฟัน (Dental Fillings)

การอุดฟัน (Dental Fillings)

การอุดฟัน (Dental Fillings)   การอุดฟัน เป็นวิธีการรักษาฟันที่เสียหายเนื่องจากฟันผุ เพื่อให้ฟันซี่นั้น กลับมาใช้งานได้ตามปกติและมีรูปร่างที่เหมือนเดิม โดยทันตแพทย์ขจัดส่วนที่ฟันผุออกจนหมด ล้างทำความสะอาด และใช้วัสุดอุดฟันปิดช่องทางที่จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเข้าไปทำลายฟัน และยังเป็นการป้องกันไม่ให้ฟันกลับมาผุอีกในอนาคต สาเหตุที่ทำให้ฟันผุและการอุดฟันกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นนั้น ย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเกิด ในตอนนั้น ไม่มีแบคทีเรียที่เป็นอันตรายอยู่ในช่องปาก แต่เมื่อเข้าสู่วัยเด็กหัดเดิน แบคทีเรียก็จะหาวิธีเข้าไปในปากของเรา ไม่ว่าจะเป็นการกัด หรือการเลียของเล่น...